به گزارش پارس نیوز، 

حمیدرضا برقعی شاعر اهل بیت، شعری طوفانی در مدح امیرالمومنین (ع) در اینستاگرام منتشر کرد.