به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی از زبان حاج حسین یکتا درباره شهادت، نوشت: