به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در واکنش به اضهارات وزیر امورخارجه که گفته بود اگر به معاهده پاریس نپیوندیم آمریکا برای ما مشکل ایجاد می کند نوشت: