به گزارش پارس نیوز، 

علیرضا بازارگان که به عنوان نخبه ملی شناخته شده است در کانال تلگرامی خود نوشت:

در تمام کشورهای اروپایی، زن ها بیشتر از مردها کارهای خانه را انجام می دهند. در بهترین حالت (سوئد و دانمارک) فقط حدود نیمی از مردها در آشپزی و انجام کارهای خانه فعال هستند.