به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال رسانه ای در اینستاگرام نوشت:

رفتم فروشگاه خرید کنم چند قلم از وسایل مورد نیازمو برداشتم روی شامپو قیمت خورده بود ۵۹۰۰ تومان ولی توی فاکتور تازه با ۱۰درصد تخفیف حدود ۶۶۰۰ تومان حساب کرد

به فروشنده گفتم به همکارش گفت کل شامپو هارو جمع کن برش گردونیم به شرکتش

گفتم چیکار میکنه با اینا

خیلی راحت گفت هیچی تاریخ و قیمتشو عوض میکنه دوباره بر میگردونه

مسئولین نظارتی هم که مثل همیشه در خواب هستند