به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در مورد دستورالعمل جدید هیئت کوهنوردی خراسان رضوی نوشت: