به گزارش پارس نیوز، 

محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه در توییتی به تحریم نشدن هیچ یک از اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: