به گزارش پارس نیوز، 

حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با انتشار توییتی به بی مهری کشور های اروپایی واکنش نشان داد ونوشت: