به گزارش پارس نیوز، 

ناصر فیض شاعر و نویسنده با انتشار پستی خبر از رحلت پد رخود داد و نوشت: