به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با مرور واکنش ها در مورد واقعه پلاسکو و اتفاقات اخیر کالیفرنیا نوشت: