به گزارش پارس نیوز، 

مصطفی تاج زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و از عوامل موثر در وقایع 78و 88 در توییتی به مخالفت با تحریم های آمریکا پرداخت و نوشت: