به گزارش پارس نیوز، 

مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر و فرزند شهید چمران در اظهار نظری نسبت به سخنان وزیر امور خارجه ابراز تاسف کرد و نوشت: