به گزارش پارس نیوز، 

جواد کریمی قدوسی در توییتی  سخنان ظریف را مصداق تشویش اذهان عمومی دانسته و نوشت: