به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با اشاره حوادث اخیر کالیفرنیا و موضوع گیری های غلط سلبریتی های داخلی در مورد وقایع داخلی نوشت: