به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار توییتی به سخنان اکبر منتجبی واکنش نشان داد و این رفتار را یک بام و دو هوا دانست: