به گزارش پارس نیوز، 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس در توییتی پرده از  دروغ بزرگ وزیر امورخارجه برداشت ونوشت