به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر در جواب مصطفی تاجزاده که مسئولان مشهد را داعشی دانسته بود نوشت: