به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در توییتر انتقادات آخوندی از روحانی را دلیل اصلی عدم اقبال آخوندی در رسیدن به مسند شهرداری دانست و نوشت: