به گزارش پارس نیوز، 

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توییتی کنایه ای به شهردار جدید تهران زد و انتقاد را آسان تر از عمل دانست ، آشنا نوشت :