به گزارش پارس نیوز، 

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد با انتشار توییتی به حواشی درگیری دیشب فلسطین واسرائیل پرداخته و نوشت: