به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار توییت زیر به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشور این طور واکنش نشون داد: