به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در فضای مجازی با انتشار توییتی به دلایل رفتن نجفی و انتخاب آخوندی اشاره و نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۰۸۳۴_Twitter