به گزارش پارس نیوز، 

علیرضا زاکانی نماینده ادوار گذشته مجلس  در توییتی به احتمال انتخاب آخوندی واکنش نشان داده و گفته است:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۱۰۵۹_Twitter