به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار توییتی به تمجید نمایندگان از آخوندی این طور واکنش نشون داد:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۹۵۲_Twitter