به گزارش پارس نیوز، 

سید امیر سیاح تهیه کننده برنامه پایش در توییتی حضور آخوندی را موجب ایجاد نارضایتی و اعتصاب در شهر تهران دانست و نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۴۴۰_Twitter