به گزارش پارس نیوز، 

کاربر فضای مجازی با انتشار توییتی به بررسی شباهت های آخوندی و داعش پرداخته و نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۳۱۸_Twitter