به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در واکنش به حضور آخوندی در کسوت شهرداری تهران در توییتی طنز این موضوع رو باعث خوشحالی کشور های خارجی دانسته و نوشته:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۱۰۲۴_Twitter