به گزارش پارس نیوز، 

فعال فضای مجازی با انتشار این توییت مردم پایتخت رو بی دفاع در مقابل آخوندی توصیف کرده و نوشت:

 

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۵۳۸_Twitter