به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار توییت زیر به انتخاب آخوندی به عنوان شهردار واکنش نشون داده و اون رو ناشکری داشتن شهرداری جهادی دانسته و نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۸۰۰_Twitter