به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی به انتخاب آخوندی به عنوان شهردارتهران واکنش نشان داده و به طنز نوشته:

 

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۲۰۷_Twitter