به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی با اشاره به سخنرانی آقای آخوندی در مراسم تعودیع و معارفه وزارت راه نوشت:

 

۲۰۱۸۱۱۱۲_۰۹۵۵۲۱