به گزارش پارس نیوز، 

یکی از کاربران فضای مجازی به لیبرالیسم دانستن عباس آخوندی واکنش نشون داده و نوشته:

 

8