به گزارش پارس نیوز، 

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این خبر در صفحه شخصی خود قول داد توسط مجامع بین المللی این ماجرا پیگیری کند.