به گزارش پارس نیوز، 

عزت الله ضرغامی رئیس سابق صداوسیما با انتشار توئیتی پیشنهاد سال قبل خود رو تکرار و تاکید کرد: