به گزارش پارس نیوز، 

این بار هم یکی از تماشاگران ایرانی حرکتی عجیب را به نام خود ثبت کرد و با پرچم ایران به داخل زمین رفت. این اتفاق در حالی افتاد که بازیکنان تیم کاشیما در حال تدارک حمله ای از سمت راست تیم پرسپولیس بودند که این جیمی جامپ موجب توقف بازی شد.

این طرفدار تیم پرسپولیس بعد از دویدن مسیری 60 متری توسط پلیس دستگیر و به بیرون انتقال داده شد که برانکو و امید عالیشاه به سمت این ایرانی برای دلجویی می خواستند بروند که توسط ناظر بازی ممانعت شد.

جیمی جامپ ایرانی