به گزارش پارس نیوز، 

مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در توییتی ادعا دانمارک مبنی بر شنود ایران از یک اپوزیسیون رو مسخره دانسته و بیان کرده که:

10