به گزارش پارس نیوز، 

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در توییتی با اشاره به اتفاقات رخ داده در دانمارک بیان کرده که:

 

9