به گزارش پارس نیوز، 

در پی گم شدن رئیس جمهور گابن در عربستان کاربران فضای مجازی به این موضوع اینطور واکنش نشان دادن:

 

8