به گزارش پارس نیوز، 

پس پخش گسترده کلیپی که دست بوسی نماینده آمل از  رئیس جمهور رو نشان می داد آقای یوسفیان(نماینده آمل) این کلیپ رو تکذیب کردندکه ماجرای واکنش های زیادی در فضای مجزی داشت کاربری نوشت:

 

5