به گزارش پارس نیوز، 

واکنشی جالب به اضهارات فائزه هاشمی در مورد مهدی هاشمی و حسن خمینی:

 

3