به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار تصویری از جهانگیری اون رو سوپرمن قلابی خوانده و به نامزد پوششی بودنش در زمان انتخابات اینطور واکنش نشون داده:

 

جهانگیری