به گزارش پارس نیوز، 

کاربران اینستاگرام با اشتراک گذاری این تصویر نوشتند "سازمان ملل جدیدی حول محور امام حسین(ع) شکل می گیرد":

 

سازمان