به گزارش پارس نیوز، 

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر با انتشار توییتی نسبت به گرانی شیر واکنش نشان داده و گفته:

 

ت-شریفی مقدم