به گزارش پارس نیوز، 

توییت جالب فرید ابراهیمی در مورد بی تدبیری دولت تدبیر و امید:

گورخر