جواد شوشتری؛ رئیس دفتر شهردار سابق تهران در پستی به اقدام مسئولان شهرداری تهران در بهره برداری از نردبان های آتشن نشانی که در دوره قالیباف خریداری شده بودند، اشاره کرده است. امروز همزمان با روز آتش نشان، نردبان های آتش نشانی در برج میلاد با حضور افشانی؛ شهردار تهران به ناوگان آتش نشانی اضافه شدند. براساس گزارش ها این نردبان ها در دوره گذشته خریداری شده و در حال حاضر تنها از گمرک ترخیص شدند.

image_2018_9_29-13_33_34_50_iJHimage_2018_9_29-13_33_34_425_yAm