به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی با انتشار تصویری از دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب یکی از مواردی که همیشه توسط ضدانقلاب به جمهوری اسلامی مبنی بر دیوار کشیدن میان زن و مرد نسبت داده می شد را مورد تمسخر قرار داد.