به گزارش پارس نیوز، 

رضا عابدی گناباد در توئیتر خود نوشت:

آغاز پروژه به اصطلاح لغو حجاب اجبارى با اتباع بیگانه به بهانه گسترش گردشگری در ایران به طور رسمی کلید خورد تا به مرور در کل کشور اجرا شود! شرکت کنندگان خارجی المپیاد جهانی زیست شناسی ۲۰۱۸ بدون حجاب و پوشش اسلامی در سالن امتحان حاضر شدند.

 

Capture28