به گزارش پارس نیوز، 

علی مهتدی در توئیتر خود نوشت: 

سایت انتخاب که از منتقدین سرسخت سیف و از مدافعین همتی بود، گرانی های دوران سیف رو به بی تدبیری تیم اقتصادی و رو به توطئه دلال ها ربط میدهد پای منافع که وسط باشد، گوشت و مرغ مردم فقط بهانه است برای سگ خوری سیاسی

 

Capture