به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا زائری در توئیتر خود نوشت: 

این توئیت مال مدتها قبل بود، حالا اضافه می کنم که متأسفانه به دزدی و غارت بیت المال کاری نداریم اما به رقص و بی حجابی کار داریم! فاصله مان با اسلام پیغمبر و امیرالمؤمنین همین قدر است!

 

Capture8