به گزارش پارس نیوز، 

قنبرپور‌سینا در توئیتر خود نوشت:

١ ها در نسوختند درآتش سوختند * روایت فرماندار :ماجرای آتش سوزی عمدی که۴ماه قبل رخ داده منجر به سوختگی گاومیش ها شده * گزارش صداوسیما مشکل گاومیش ها را ناشی از و گرما دانسته

 

Capture12